TEKLİF İSTEME
FORMU
0212 356 4646
iletisim@teslakom.com
Neden Viprinet?

Nasıl Çalışır ?

6’dan Fazla WAN Bağlantısını Tam Olarak Birleştirme

Multichannel VPN Router Viprinet teknolojisinin temelidir. Bu ürün sayesinde birçok genişbant bağlantı, yüksek kullanılabilirlik oranına sahip tek bir bağlantıya dönüştürülebilir. İnternet trafiğini sadece değişik WAN bağlantılarına dağıtan Load Balancing’den (Yük Dengeleme) farklı olarak tüm bağlantıları gerçek anlamda birleştirebilirsiniz. Viprinet ADSL, VDSL, 3G/4G gibi tüm geniş alan bağlantılarını birleştirebilir. LAN tarafı tüm bu bağlantıları download ve upload hızları birleştirilmiş tek bir hat olarak görür.

Uç Birim (Remote Station) Prensibi


Viprinet güvenli ve hızlı uç birim, lokasyon ve araç bağlantısı sağlamak için star topolojiye sahip özel bir VPN tünel tekniği kullanır. Bunu sağlamak için iki farklı cihazın entegrasyonu gerekir:

Multichannel VPN Router, Multichannel VPN Hub’ı olan sabit bir merkez ile arasında bağlı olduğu tüm internet hatlarını kullanarak şifrelenmiş bir VPN tüneli kurar. Bu VPN tünelleri veri transferinin sağlandığı tek bir tünelde birleştirilir.

Multichannel VPN Hub genelde erişilebilirliği son derece yüksek bir veri merkezinde tutulur ve santral işlevi görür: Bir şirketin bir uç biriminden diğer uç birimine gönderilen trafik doğrudan Hub üzerinden iletilirken, internete gönderilen trafiğin şifresi çözülerek hedef adrese iletilir. Multichannel VPN Hub farklı Multichannel VPN Router’larla arasında yalnızca güvenli ve hızlı bir bağlantı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda şifrelenmiş VPN trafiği ve internet arasında merkezi bir santral görevi görür.
LAN tarafından gelen veriler Multichannel VPN Router tarafından şifrelenerek internet bağlantılarına dağıtılır (Üstteki şekilde 2 tane ADSL ve 1 tane 3G bağlantı bulunuyor). Şifrelenmiş ve parçalanmış veri, servis sağlayıcıların ağlarından geçerek bu şifreleri çözen ve parçalanmış veriyi tekrar bir araya getiren Multichannel VPN Hub’a ulaşır. Sonrasında veriler internette gitmek istediği adrese yönlendirilir. İnternetten gelen trafikte yine aynı prensip geçerlidir: Bu sefer Hub veriyi şifrelerken,  VPN Router şifreyi çözer.

Erişim türü ve servis sağlayıcı seçimi

Viprinet Bonding prensibi erişim yöntemi seçiminde rakipsiz bir esneklik sağlar. Kullanıcılar ve şirketler tek bir servis sağlayıcıya bağlı kalmaktan kurtularak network tasarımını kendi ihtiyaçlarına göre şekillendirebilirler.

Tek bir servis sağlayıcıdan alınan pahalı hatlar yerine ADSL gibi çok daha ucuz olan hatlar kullanılabilir. Bu aynı zamanda yapılan yatırımın da geri dönüşünü güvence altına alır: Multichannel VPN Router’ların modüler yapısı sayesinde ileride ortaya çıkabilecek yeni erişim yöntemlerine kolayca geçiş sağlanabilir.

Maksimum Bant Genişliği ve Erişim Sürekliliği
Viprinet Bonding prensibi ile %99,999 erişim sürekliliği sağlayan çok hızlı sanal WAN bağlantıları kurulabilir. Erişim sürekliliği tek bir hat kullanılmadığı ve farklı erişim türleri birleştirildiği için normal bir hattan çok daha yüksektir. Farklı WAN bağlantılarından elde edilen ayrı ayrı bant genişliklerini birleştirme yeteneği,  maksimum veri iletim hızlarını garanti etmektedir.